Sacem Arborrverk iTNC530 HSCI

Rubrik

Eftersom det tidigare inte fanns någon fast plats för operatören att styra maskinen i från så byggdes en ny opertörsplattform med möjlighet att ta med operatörspanelen in så operatören kan styra maskinen skyddad från spån och ljud.

Ombygg/renoverad Sacem Arborrverk hos Metso Paper Karlstad.

Nätdelen i det gamla styrsystemet Heidenhain TNC 155P hade slutat att fungera, som tur var fick vi låna nätdel från Heidenhain i Stockholm under tiden för projektering och utrededningsarbete.

Vi monterade ett nytt iTNC 530 HSCI för panelmontage, med trådlöst handhjul HR 550. Nya absoluta mätsystem på Y och Z axel,  W- axel mäts med absolut mätsystem i motorn, och X-axel med LB302C skala 1V p-p, samt nya motorer för spindel och axlar.

Vi satte även styrning på det gamla manuella bordet med absoluta mätsystem för B och W1 axel.

Vy från sidan, Elskåpet har flyttats från golvet och monterats på maskinen.

Operatörspanel egen design

Rubrik

Trådlöst Handhjul HR550

Multi funktionellt handhjul där man utöver kunna jogga axlarna och styra matningshastigheten eller spindelvarvtalet, kan utföra många andra kommandon som spindeljog, lossa verktyg, starta spåntransportör, mm.

Rubrik

Ett nytt apparatskåp med servon, mätsystemskontrollenhet, plc och övrig nödvändig utrustning för maskinens funktioner tillverkades och monterades på maskinens X-släde.

Dom gamla skåpen var placerade på golvet bakom maskinen

Justering av förspänningen för kuggdreven till X-axeldriften

Beskrivning

X-axel transmission

Beskrivning