HEIDENHAIN PWM 20

Med HEIDENHAIN PWM 20 kan man mäta signalerna från maskinens mätsystem för att se att tillräckligt starka signaler finns.

Man mäter A och B kanalens signaler som ska ligga 90 grader fasförskjutna och då skall en rund ring visas på skärmen. Man ser även signalstyrkan från läshuvudet som i detta fall är mellan 10 och 11 uA vilket är helt OK. Fasförskjutningen är dock något fel men inom toleransområdet.