HEIDENHAIN KGM

Nu kan Celmec AB  erbjuda KGM mätning.

Scrolla ner och se mer.

KGM mätning av en Correa fräs hos Metso Paper Sweden i Karlstad

KGM mätning innebär att man grafisk kan se hur maskinen axlar rör sig i förhållande till varandra.

Fräser den ett runt hål i verkligheten eller fräser den en äggform?

Man sätter ett läshuvud med x och y axel avläsning i verktygskonan, som man kör över en glasrasterskiva, av liknade utförande som glasskalorna, och får fram en bild på datorn hur maskinen går i verkligheten.

Man kan läsa ut maskinens mekaniska avikelser samt att man ser hur varje servomotor arbetar motvarandra.
Se gärna videoklippet nedan.

KGM Mätning Video, klicka på pilen

Utförande av KGM mätning XY radie 40 F500

Den här maskinen var överkompenserad i vändglappet. Maskinen en Correa med TNC 155 som är utrustad med skalor, och då har man normalt ingen glappkompensering, nu så var det kompenserat med 0,06 mm på X och 0,04mm på Y, viklet man kan utläsa av cirkelgragfen ovan.

Mätning för och efter justering av X och Y axel på Sacem arborrverk hos Metso Paper Karlstad, den röda och blå kurvan är mätningen efter justeringar.