Senaste projekt

Diverse projekt

Byte av styrsystem på en Mecof fräs hos FTG Cranes AB i Bäckefors.

Ersatt den gamla Heidenhain 131 samt ett rack med gamla kretskort med en ny Heidenhain TNC 320, vilket innabar att man nu också kunde interpolera med maskinen.

Monterade det nya systemet i en ny optipanel från Rittal.

Reviderade elritningar från handritade i A1 format till digitala med Elprocad IC

Orginalstyrning

Del av orginalpanel

Ny TNC 320 i ny Rittalpanel